wtorek, 31 stycznia 2012

Retrospektywa Jerzego Nowosielskiego


Do końca stycznia w tarnowskiej Galerii Miejskiej BWA można podziwiać retrospektywę Jerzego Nowosielskiego. Jest to pierwsza retrospektywna wystawa artysty po śmierci w lutym ubiegłego roku. Ekspozycja prezentuje szeroki wybór prac począwszy od lat 50. do lat 90. XX wieku. Są pośród nich portrety, pejzaże, martwe natury, abstrakcje. Obrazy pochodzą ze zbiorów Fundacji Nowosielskich oraz Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wystawa po raz kolejny dowodzi, że twórczość malarza stanowi na tle sztuki współczesnej zjawisko absolutnie odrębne. Ten aktywny uczestnik powojennych batalii o nową sztukę, współzałożyciel jednego z najważniejszych awangardowych ugrupowań jaką była Grupa Krakowska, równocześnie twórczo rozwijał wielowiekową tradycję ikony, wierząc w zbawczą moc malarstwa. Zainteresowanie surrealizmem i abstrakcją połączył z wschodniochrześcijańskim podejściem do obrazu jako epifanii.

Jego twórczość to bowiem nie tylko motyw, ale także świadomy "język". Język, który ewoluował, począwszy od obrazów i rysunków figuratywnych powstałych tuż po wojnie, niekiedy jeszcze plastycznie nieporadnych, ale już otwierających czytelne perspektywy tematyczne, które w następnych dekadach zostały przez Nowosielskiego określone i ugruntowane. Zmiany w jego twórczości zachodziły zarówno pod wpływem wspomnianej geometryczno-lirycznej abstrakcji, jak i surrealizmu, a dalsza ewolucja dokonała się - za sprawą ikony - na gruncie sztuki przedstawiającej. Abstrakcja przyniosła uproszczenie modelunku, odrzucenie "malarskości" na rzecz wyeksponowania "rysunkowości", spłaszczenie przestrzeni, odświeżenie i rozjaśnienie tonacji barwnej - słowem, rezygnację z konkretu realistycznej narracji, z uszczegółowienia, z opisu świata, na rzecz dążenia do uogólnienia, do umowności. [1]

Obok portretu, martwej natury, kobiecego aktu i pejzaży, u Nowosielskiego sąsiaduje tematyka sakralna. Każde z tych przedstawień jest równie istotne, ponieważ pozwala na stworzenie ikony, umożliwiając artyście uwolnienie światła (ducha) z władztwa ciemności (materii).
Wystawie towarzyszy prezentacja wybranych wydawnictw oraz wykład Krystyny Czerni, autorki książki "Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego".

Ekspozycję można oglądać do 31 stycznia 2012.


Justyna Kiraga

[1] Jerzy Nowosielski, Małgorzata Kitowska-Łysiak [w:] www.culture.pl

Fot. 1. Jerzy Nowosielski, Akt z oknem, 1965 r. (w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)
Fot. 2. Jerzy Nowosielski, Plaża wewnętrzna, 1964 r. (w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu)
Fot. 3. Jerzy Nowosielski, Akt, 1980 r. (w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Poznaniu)


Udostępnij

Artykuł powstał we współpracy z Galerią Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
www.napiorkowska.pl

Zapraszamy Państwa także na strony poświęcone sztuce: 
www.artissimo.pl – wystawy, artyści, wydarzenia

Blog Justyny Napiórkowskiej- zwycięski blog w dziedzinie kultury w konkursie Blog Roku 2010 :
www.osztuce.blogspot.com

Wszystkie prawa zastrzeżone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz