środa, 20 października 2010

Wystawa "Polityczni dizajnerzy" w Gdańsku"Polityczni dizajnerzy" stanowią część badawczego projektu "Re-Designing the East" realizowanego między Europą Środkową (Polska, Niemcy, Czechy, Węgry) a Azją (Korea, Tajlandia, Indie), koncentrującego się na udziale i zaangażowaniu grafików, plakacistów, artystów w zmiany politycznych systemów od początku lat 80.

Centralną część wystawy stanowi ekspozycja prac odnosząca się do zaprojektowanego przez Jerzego Janiszewskiego logotypu "Solidarność", stanowiącego jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Jej celem jest ukazanie, jak dynamicznie zmieniająca się scena polityczna i sytuacja ekonomiczna wywierały wpływ na zmiany w sposobie użycia i odbioru symbolu Solidarności.

Logotyp Solidarności staje się dziś przedmiotem licznych postępowań prawnych, mających na celu jego ochronę przed nadmiernymi i nieuzasadnionymi nadużyciami, które przez lata zmieniały go z symbolu jednoczącego się społeczeństwa w znak towarowy. Nasilająca się pod koniec lat 90. dewaluacja symbolu Solidarności została dostrzeżona przez polskich artystów. Ich krytyczne komentarze towarzyszące kolejnym rocznicom celebrującym powstanie i działalność ruchu wywoływały publiczną dyskusję nad jego współczesnym znaczeniem.

Na wystawie "Polityczni dizajnerzy" prezentowane są również trzy instalacje artystyczne koncentrujące się wokół zagadnienia nowych jakości demokracji.

Otwarcie wystawy odbędzie się 22 października 2010
Wystawa potrwa do 30 stycznia 2011, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk.


Fot. Linda Pollack, "Habeas Lounge", 2008
Źródło: www.wyspa.art.pl
tj

http://www.napiorkowska.pl
http://www.osztuce.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz