piątek, 17 września 2010

Exlibrisy Stasysa Eidrigeviciusa w kolekcji Galerii Sztuki Katarzyny NapiórkowskiejGaleria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej zaprasza do obejrzenia nowych prac Stasysa Eidrigeviciusa

Twórczość Stasysa Eidrigeviciusa stanowi wyjątkową jedność, mimo używania przez artystę różnych technik przedstawiania. W sugestywnej wizji jego świata ważną rolę odgrywają symboliczne obrazy bytu. Sztuka ta wywodzi się w prostej linii z symbolizmu i surrealizmu, tworzy jednak unikalny, odrębny i spójny świat wywiedziony z wyobraźni artysty, który doczekał się określenia "pogodny mądrym smutkiem". Zaludniają go dzieci o wielkich oczach, osamotnione i wylęknione, a także ptaki, domowe zwierzęta, ożywione przedmioty, maski umieszczone w nostalgicznych pejzażach z dzieciństwa.

Artysta urodził się 24 lipca 1949 roku we wsi Medyniszki na Litwie z ojca Polaka i matki Litwinki. W latach 1964-68 uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Kownie, gdzie uczył się na wydziale artystycznego projektowania wyrobów ze skóry. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał za okładki książkowe ze skóry. Studia artystyczne na wydziale malarstwa i grafiki rozpoczął w 1968 roku w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie (dyplom w 1973 roku). Od 1980 roku mieszka w Warszawie.

Obserwuję uważnie ludzi wokół mnie. Przyglądam się ich twarzom, postaciom, ruchom. Z tych okruchów rzeczywistości nieustannie tworzę własny teatr gestów i sylwetek - wyjaśniał w jednym z wywiadów artysta.

Stasys zaczynał od exlibrisów, małych form graficznych (akwaforta, akwatinta) i malarskich (gwasz, pastel). Jeszcze na studiach wystawiał realistyczne obrazy i graficzne ekslibrisy, w których to osiągnął niebywałe mistrzostwo. Często bywał nagradzany za biegłość warsztatową w technikach metalowych; w 1973 roku, kiedy był jeszcze studentem Instytutu Sztuk Pięknych w Wilnie, wziął udział w Biennale Exlibrisu w Malborku, gdzie otrzymał medal honorowy. To właśnie w tych miniaturach graficznych Eidrigevicius zaczął przedstawiać swój prywatny świat zapamiętany z dzieciństwa i opowiadany w bajkowej, nostalgicznej tonacji.W Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej można nie tylko oglądać, ale także nabyć wyjątkowe Exlibrisy z lat 80. Serdecznie zapraszamy!
http://www.napiorkowska.pl/autor.php?mode=arslonga&id=74

Fot. Stasys Eidrigevicius, Exlibris - Vitolis E. Vengras, ok. 35 x 25 cm, 1980, kolekcja Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Stasys Eidrigevicius, List do świnki, 1995, 43 x 62 cm, kolekcja Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej

Źródło: http://www.culture.pl
tj

http://www.napiorkowska.pl
http://www.osztuce.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz