środa, 18 sierpnia 2010

Turner i Mistrzowie w Prado


Wystawa "Turner i Mistrzowie" w Narodowym Muzeum Prado w Madrycie po raz pierwszy prezentuje zestawienie najważniejszych obrazów Turnera z malarstwem dawnych Mistrzów i jemu współczesnych artystów.

Na wystawę składa się 80 dzieł najważniejszych europejskich artystów sztuki nowożytnej w tym 40 obrazów samego J.M.W. Turnera. Wystawę tę czynią wyjątkową płótna artysty, które nie były wcześniej eksponowane w Hiszpanii. Są nimi Śnieżyca: Hanibal ze swoim wojskiem przekracza Alpy, Cienie i ciemności, Poranek po powodzi, Światła i kolory, Pokój oraz Pochówek na morzu.

W XIX wieku Turner był jednym z kluczowych malarzy przyczyniający się do modernizacji pejzażu ze względu na bardzo innowacyjny charakter jego pomysłów i środków wyrazu. Podstawą dla rozwinięcia własnego stylu było wnikliwe studium Turnera warszatatu dawnych mistrzów. Od początku swojej kariery artysta był świadomy, że tworzenie na szeroką skalę zainteresowania wymaga znajomości wprowadzanych nurtów przez artystów dawnych, jak i jemu współczesnych.

Bardzo duży wpływ na styl Turnera miały dzieła XVI-wiecznych malarzy Tycjana i Veronese, ale decydującą rolę odegrały płótna francuskich malarzy jak Nicola Poussin'a i Claude'a Lorraina. Tak na przykład Pejzaż z odpoczynkiem Świętej Rodziny do Egiptu XVII-wiecznego malarza był inspiracją dla Przejscia przez strumień Turnera z 1815 roku.


Tutner instpiruje się także malarstwem "holenderskiej szkoły" Rembradta i Ruisdal'a, sztuką flamandzką Rubensa i Teniersa. Również studium artystycznemu podlegają dzieła Watteau i artystów jemu współczesnych jak Gainsborough, Constable i Wilkie.

Retrospektywa dzieł J.M.W. Turnera z dawnymi Mistrzami w madryckim Prado podkreśla ponadczasowosć najlepszego warsztatu artystów z czasów nowożytnych i odkrywanie ich dzieł na nowo przez kolejne pokolenie malarzy. Turner swoim przykładem wskazuje, że to następne pokolenie nie ustępuje talętowi Mistrzów, że sposób tworzenia może być równie nowatorki i ciekawy.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) urodzony w niezamożnej londyńskiej rodzinie na początku nie wykazując szczególnych zdolności malarskich, swoją pracą i dociekliwością, na przestrzeni swego życia przyczynił się do stworzenia nowego nurtu, jakim stanie impresjonizm dla europejskich malarzy w drugiej połowie XIX stulecia.

Wystawa jest czynna do 19 wrzesnia 2010 roku, Prado - Narodowe Muzeum, Madryt.

Czy podoba się Państwu ten blog? Jeśli tak- to prosimy o oddanie głosu w konkursie na Blog Roku przez wysłanie SMS-o treści B00159 na numer 7122 . Koszt sms-a to 1,23 zł, a dochód zostanie przekazany na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.


http://www.napiorkowska.pl
http://www.osztuce.blogspot.com

Fot. J.M.William Turner, Śnieżyca: Hanibal ze swoim wojskiem przekracza Alpy ,1812, 146 x 237 cm, Tate, London.
Claude Lorrain, Pejzaż z odpoczynkiem Świętej Rodziny do Egiptu, 1647, 102 x 134 cm, Gemäldegalerie, Dresden
J.M.William Turner, Przejście przez strumień, 1815, 193 x 165 cm, Tate, London
Źródło: http://www.museodelprado.es
tj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz