poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Van Eyck – Memling – Brueghel

Muzeum Narodowe w Gdańsku od 4 września 2010 roku prezentuje wystawę malarstwa holenderskiego i flamandzkiego zorganizowaną we współpracy z Narodowym Muzeum Brukenthala w Sibiu ( Rumunia ).

Wystawa pt.: Van Eyck - Memling - Brueghel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzueum Narodowego Brukenthala w Sibiu jest efektem zapoczątkowanej w tym roku współpracy między tymi dwiema instytucjami. W jej ramach pokazane zostaną te gatunki malarskie i twórcy, ktorych dzieła rzadko lub w ogóle nie są reprezentowane w zbiorach polskich. Szczególnie atrakcyjna będzie możliwość skonfrontowania na jednej wystawie dzieł Hansa Memlinga - dwóch portretów namalowanych przez artystę, znajdujących się w rumuńskiej kolekcji oraz Sądu Ostatecznego Memlinga, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pierwszy raz w historii polskiego muzealnictwa w jednym miejscu będzie można podziwiać trzy dzieła tego uznanego malarza.

Drugim malarzem rzadko pokazywanym w Polsce jest Jan van Eyck, którego niezwykle piękny, niewielki męski portret podziwiać będzie można na wystawie. Na wystawie zaprezentowane będzie też dzieło Pietera Brueghla II.

Poza obrazami tytułowych artystów pokazane zostaną obrazy całej plejady malarzy działających w czasach poźniejszych: Denisa van Alsloota, Roelandta Saveryego, Fransa Snydersa, Davida Teniersa II, Jana Fyta, Fransa Ykensa. Prezentacja malarstwa z tej kolekcji będzie okazją do poznania zbiorów Muzeum Narodowego Brukenthala.

Dzieła malarzy tej klasy rzadko opuszczają swoje macierzyste galerie. Wartość wystawy jest tak ogromna, że Muzeum Narodowe w Gdańsku zwróciło się do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego o gwarancje rządowe dla sprowadzanych dzieł.

Wystawa potrwa do 31 grudnia 2010.

Źródło: muzuem.narodowe.gda.pl
Fotografia: materiały prasowe
db

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz